Aktuálně
Collegium Europaeum
Kontakt
Projekty
Projekt MARGEC
Projekt BRRP
Projekt FERGUNNA
Projekt HISTORIA FRANCISCANA
Seminář CE
Konference a přednášky
Publikace
Kooperace
English version
 
 

Projekt HISTORIA FRANCISCANA 


U příležitosti 400. výročí příchodu františkánů ke kostelu Panny Marie Sněžné na Novém Městě v Praze (1604) byl v roce 2004 realizován rozsáhlý výstavní projekt HISTORIA FRANCISCANA, jehož významnou součástí byl i stejnojmenný katalog. V roce 2005 pak pod názvem HISTORIA FRANCISCANA II. vyšel k 300. výročí úmrtí českého františkánského učence Bernarda Sanniga (†1704) interdisciplinární sborník, obsahující studie a texty, reflektující františkánské dějiny v českých zemích. Katalog i sborník byly zaštítěny a finančně podpořeny Českou františkánskou provincií sv. Václava. Od počátku bylo záměrem, aby se občasné vydávání sborníku HISTORIA FRANCISCANA stalo tradicí. Na počátku roku 2008 došlo k dohodě, že vydávání sborníku převezme právě vznikající COLLEGIUM EUROPAEUM - Výzkumná skupiny pro dějiny evropského myšlení při Filozofické fakultě UK a Filozofickém ústavu AV ČR v Praze, jež však bude i nadále spolupracovat s Českou provincií bratří františkánů. Připravovaný sborník HISTORIA FRANCISCANA III. by měl vyjít v roce 2009 u příležitosti 800. výročí založení řádu sv. Františka z Assisi. Jako hlavní téma jsou zvolili setkávání českého františkánství s „jiným“ a „cizím“. Chtěli bychom tak zachytit činnost českých františkánských misionářů, diplomatů a cestovatelů i kulturní a mezináboženské kontakty české provincie s Evropou a světem. K jednotlivým příspěvkům bude pořízeno anglické, resp. italské resumé. Historia Franciscana III.Název sborníku: České františkánství v kontaktech s „jiným“ a „cizím“ přes geografické, náboženské a kulturní hranice Evropy a křesťanstva


Vydavatel: Collegium Europaeum - Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK a FLÚ AV ČR v Praze a Česká provincie bratří františkánů
EDITOŘI/REDAKCE  

 


PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Collegium Europaeum Praha

Email: ExternĂ­ odkaz petr.hlavacek@ff.cuni.czP. ThLic. Petr R. Beneš OFM

Česká františkánská provincie

Email: ExternĂ­ odkaz regalat@ofm.czTento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 13:14

 


Podpořili nás

  


 
 


 

Česko - polské forum

 


  


  


  


  


  


  


Poslední aktualizace 3.06 2021 14:08, Webmaster - Email : Ota.Pavlicek@ff.cuni.cz