Aktuálně
Collegium Europaeum
Kontakt
Projekty
Projekt MARGEC
Projekt BRRP
Projekt FERGUNNA
Projekt HISTORIA FRANCISCANA
Seminář CE
Konference a přednášky
Publikace
Kooperace
English version
 
 

Projekt BRRP

V souvislosti s pádem komunistické totality se na počátku 90. let 20. století otevřely nové možnosti vědecké spolupráce badatelů a badatelek z Evropy i zámoří. Jedním z klíčových témat české historiografie, které rezonovalo i v zahraničí, byla a je problematika české reformace 14. až 17. století a její interdisciplinární výzkum. Důležitou platformou vědecké kooperace se stala bienální mezinárodní konference historiků, teologů a filozofů z Evropy a Ameriky, zabývající se širším kontextem české náboženské reformace. Pravidelná setkání se konají pod souhrným názvem „The Bohemian Reformation and Religious Practice/Česká reformace a náboženská praxe (BRRP)“ od roku 1994. Původně se tak dělo pod patronací Společnosti pro vědy a umění (SVU) ve Washingtonu, sdružující zejména exilové české a slovenské odborníky, od roku 2000 se konference konala vždy v Praze pod záštitou Filozofického ústavu Akademie věd České republiky. Hlavními organizátory byli až dosud prof. David Holeton (Praha/Toronto), Dr. Zdeněk David (Washington) a doc. Vilém Herold (Praha), někdejší ředitel FLÚ AV ČR. Celkem se uskutečnilo již osm sympozií a bylo vydáno šest sborníků v anglickém, resp. francouzském jazyce. Zatím poslední 8. mezinárodní sympozium BRRP se konalo ve dnech 17. až 20. června 2008 v Praze ve vile Lanna, poprvé organizované prostřednictvím Collegia Europaea – výzkumné skupiny pro dějiny evropského myšlení při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofickém ústavu Akademie věd ČR v Praze. Veškeré informace o konferenčním projektu BRRP (včetně sborníků ve formátu pdf) naleznete na adrese ExternĂ­ odkaz www.brrp.org. Collegium Europaeum si klade za cíl i nadále uchovat a rozvíjet takřka patnáctiletou tradici BRRP, tj. udržovat rozsáhlou síť kontaktů mezi badateli a badatelkami z Evropy a zámoří, podporovat jejich vzájemnou vědeckou interdisciplinární kooperaci, připravovat pravidelná setkání a editorsky zajišťovat vydávání konferenčních sborníků.

Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 13:13

 


Podpořili nás

  


 
 


 

Česko - polské forum

 


  


  


  


  


  


  


Poslední aktualizace 3.06 2021 14:08, Webmaster - Email : Ota.Pavlicek@ff.cuni.cz