Aktuálně
Collegium Europaeum
Kontakt
Projekty
Seminář CE
Konference a přednášky
Publikace
Kooperace
English version
 
 

COLLEGIUM EUROPAEUM


Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení


FF UK & FLÚ AV ČR


Collegium Europaeum je vědeckým pracovištěm, založeným Filozofickou fakultou UK a Filosofickým ústavem AV ČR za účelem akumulace badatelského potenciálu k pokročilému interdisciplinárnímu výzkumu v oblasti evropských studií.


Výzkumná skupina se zaměřuje na interdisciplinární bádání a kritickou reflexi evropské kulturní a politické identity. Prostřednictvím historického, filozofického a sociálně-vědního zkoumání (od středověku po současnost) se zabývá fenoménem Evropy a jejích specifických kulturně-historických, náboženských a politických tradic v českém a středoevropském kontextu.


Collegium Europaeum zajišťuje odborně a redakčně vydávání ediční řady Europaeana Pragensia k dějinám evropského myšlení a kolektivních monografií The Bohemian Reformation and Religious Practice k problematice české náboženské reformace (vychází jako supplementum Filosofického časopisu). Pravidelně pořádá mezinárodní konference a kolokvia, posiluje kooperaci mezi jednotlivými pracovišti FF UK & FLÚ AV ČR, a to zejména prostřednictvím společných projektů a účastí na pedagogické činnosti.


U zrodu projektu Collegia Europaea stál na přelomu let 2006/2007 Dr. Petr Hlaváček, v období 2001 až 2007 vědecký pracovník Centra pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy (GWZO) při Univerzitě v Lipsku. Výzkumná skupina začala fungovat v březnu 2008, formálně byla ustavena 1. 10. 2008 na základě smlouvy mezi FF UK & FLÚ AV ČR.


Collegium Europaeum je členem ExternĂ­ odkaz Institutu pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy.





Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

10.leden 2017 19:15

 


Podpořili nás

  


 
 


 

Česko - polské forum

 


  


  


  


  


  


  


Poslední aktualizace 5.10 2023 12:21, Webmaster - Email : Ota.Pavlicek@ff.cuni.cz