Aktuálně
Archiv aktualit 2008-2011
Archiv aktualit 2011-2012
Collegium Europaeum
Kontakt
Projekty
Seminář CE
Konference a přednášky
Publikace
Kooperace
English version
 
 

Seminář Collegia Europaea pro studenty postgraduálního studia Filosofické fakulty UK

AKTUÁLNĚ: Seminář 18. dubna 14-18 hodin na téma knih E. H. Gombrich, "Příběh umění" a H. Belting, "Konec dějin umění" vede Milena Bartlová, na obvyklém místě - Akademické konferenční centrum v Husově ulici (vchod též budovou Filosofického ústavu).


Informace a pdf textu Beltingovy knihy jsou  pro přihlášené již několik týdnů umístěny na http://moodle.ff.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=11955&subdir=/tetxy


Vzhledem k minimálnímu počtu zájemců, kteří se dostavili na dosud konané semináře v jarním semestru, tímto seminář končí. O možném pokračování v dalším akademickém roce se dočtete na tomto místě před začátkem podzimního semestru.


Nepovinný interdisciplinární seminář pro studenty postgraduálního studia Filosofické fakulty University Karlovy, seznamující s hlavními směry evropského myšlení druhé poloviny 20. století.


Děkujeme vám za zájem o náš seminář! Neposílejte další příhlášky, je již plně obsazený!


Podzimní semestr 2010


přihlašujte se do 3. října 2010


zasláním emailové zprávy na adresu: Mail 


Program:


11. října 2010 14 - 16 hodin

úvodní setkání, vede Prof. Milena Bartlová (Collegium Europaeum a Akademie výtvarných umění v Praze)

zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR (č. 124a, 1. patro), Jilská 1, Praha 1- Staré Město.


8. listopadu 2010   14 – 18 hodin

Peter L. Berger – Thomas Luckmann, Sociální konstrukce reality (Brno 1999), vede Prof. Ilja Šrubař (Universität Nürnberg-Erlangen)

Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1 – Staré Město


6. prosince 2010    14 – 18 hodin

Karl R. Popper, Bída historicismu (Praha 2000: druhé, opravené vydání překladu!), vede Dr. Josef Moural (Univerzita Karlova v Praze a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1 – Staré MěstoTermíny (předběžně) a knihy na jarní semestr:


21. února 2011 Michel Foucault, Vůle k vědění (Dějiny sexuality I.)


21. března 2011  John Austin, Jak něco udělat slovy / How To Do Things With Words


18. dubna 2011  Judith Butler, Trampoty s rodom / Gender Trouble


16. května 2011  Hayden White, Tropika diskursu


Dies Bibliographicus: Recenzní kolokvium o nových publikacích z dějin starší filosofie

V pátek 4. února se uskuteční první recenzní kolokvium Dies Bibliographicus. Kolokvium se bude konat v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV

ČR (1. patro), Jilská 1, Praha 1.


Organizace: Oddělení dějin starší české a evropské filosofie FLÚ AV ČR a Collegium Europaeum

Kontakt: Mail 

Program: Dokument ke stáhnutĂ­ Program Dies Bibliographicus


Projekt EGO – Evropské dějiny Online


V pátek 3. 12. 2010 proběhne od 14:00 v Akademickém konferenčním centru (Praha 1-Staré Město, ul. Husova 4a) Live-Videokonference, během níž bude prezentován projekt EGO – Evropské dějiny Online.


Kontakt: Mail 

Pozvánka: Dokument ke stáhnutĂ­ Projekt EGO – Evropské dějiny Online

Tisková zpráva: Dokument ke stáhnutĂ­ Projekt EGO – Evropské dějiny Online


Česko-polské kolokvium „Ukrajina v politické a kulturní interakci mezi Visegradským prostorem Evropské unie a Ruskou federací“.

Česko-polské kolokvium „Ukrajina v politické a kulturní interakci mezi Visegradským prostorem Evropské unie a Ruskou federací“.


Praha, Polský institut (Praha 1 – Staré Město, Karlova ul. 27), čtvrtek 25. 11. 2010, 16:00


Organizace: Collegium Europaeum, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Lublin, Polský institut v Praze

Kontakt: Mail 

Program: Dokument ke stáhnutĂ­ Ukrajina v politické a kulturní interakci mezi Visegradským prostorem Evropské unie a Ruskou federací

Fotogalerie: Odkaz v rámci webu Ukrajina v politické a kulturní interakci mezi Visegradským prostorem Evropské unie a Ruskou federací


Součástí setkání je slavnostní prezentace knihy krakovského historika prof. Andrzeje Nowaka "Imperium a ti druzí", vydané v nakladatelství CDK Brno. Konání kolokvia bylo podpořeno grantem Česko-Polského Fóra


Mezinárodní konference The Bohemian Reformation and Religious Practice IX

Collegium Europaeum pořádá další z mezinárodních interdisciplinárních konferencí, věnovaných fenoménu české reformace 14. až 17. století v evropském náboženském, politickém a kulturním kontextu. Informace o dřívějších konferencích zde: ExternĂ­ odkaz www.brrp.org.  


Termín: 23.-25. 6. 2010

Místo a termín: Akademické konferenční centrum, Jilská 1 / Husova 4, Praha 1-Staré Město

Kontakt: Mail 

Program: Dokument ke stáhnutĂ­ BRRP IX ProgrammePrezentace nové knihy

Heinz Duchhardt, Petr Hlaváček, Winfried Eberhard et al., Bruncvík a víla.

Přemýšlení o kulturní a politické identitě Evropy / Bruncwik und die Nymphe. Die Überlegungen zur kulturellen und politischen Identität Europas (Europaeana Pragensia 2), Praha 2010.


Prezentace knihy se uskuteční v úterý 25. května 2010 od 16:00 na FF UK v místnosti č. 201.


Kniha je věnována památce prof. Milana Slavického (†2009), předčasně zemřelého skladatele a muzikologa, pedagoga FF UK a HAMU.


Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka


První přednáška The Prague Lecture on Europe

První přednáška z řady The Prague Lecture on Europe byla zařazena do programu Roku Wilhelma von Humboldta na FF UK. Dne 16. března 2010 vystoupil ve Velké aule FF UK prof. Konrad Paul Liessmann s přednáškou, nazvanou „Die letzte Aufgabe unseres Daseins. Über Bildung und ihre Deformation im Zeitalter des Wissens“.


Informace o pobytu prof. Liessmanna v Praze (tisková konference, fotografie, text přednášky) naleznete Odkaz v rámci webu zde.

Filosof jako zoon politikon?

V pátek 7. května 2010 se dopoledne uskuteční v Zasedací místnosti FLÚ AV ČR (Praha, Jilská ul.) kolokvium „Filosof jako zoon politikon? Role filosofie a filosofů v předmoderních společnostech“.  Pořádá Collegium Europaeum ve spolupráci s Odd. dějin starší české a evropské filosofie & Odd. pro studium a edici díla Jana Amose Komenského FLÚ AV ČR. 


Dokument ke stáhnutĂ­  Program


The Prague Lecture on Europe


Collegium Europaeum připravuje na jaro 2010 první přednášku z plánované série „The Prague Lecture on Europe“. V reakci na současné diskuse a kontroverze, které se týkají fungování a financování vědy v České republice, jsme do Prahy pozvali prof. Konrada Paula Liessmanna z univerzity ve Vídni, významného rakouského filozofa a kritika současných reforem vědy a vzdělávání v Evropské unii.


Nakladatelství Academia vydalo v roce 2008 provokativní Liessmannovu knihu, česky nazvanou „Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění“, která vzbudila značný ohlas v akademické a kulturní veřejnosti.


Prof. Konrad Paul Liessmann

The Prague Lecture on Europe (I.)

Die letzte Aufgabe unseres Daseins. Über Bildung und ihre Deformation im Zeitalter des Wissens(Poslední úkol našeho bytí. O vzdělanosti a její deformaci ve věku vědění)


Termín: úterý 16. března 2010, 16:00, Velká aula FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1


Kontakt: Dr. Petr Hlaváček (petr.hlavacek@ff.cuni.cz)


Nové publikace Collegia Europaea

Petr R. Beneš, Petr Hlaváček, Ctirad V. Pospíšil et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím (Europaeana Pragensia 1 – Historia Franciscana III.), Praha 2009.


První svazek nové ediční řady Europaeana Pragensia, zabývající se (nejen) českým františkánstvím a jeho aktivitami, přesahujícími geografické, kulturní a náboženské hranice Evropy a západního křesťanstva.


Prezentace: úterý 24. 11. 2009, 16:00, refektář františkánského kláštera Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám. 18, vchodem zprostřed Františkánské zahrady).Zdeněk V. David, David R. Holeton (edd.), The Bohemian Reformation and Religious Practice 7 (Filosofický časopis: Supplementum I), Prague 2009.


Další svazek tradiční řady, mapující problematiku české reformace jakožto významné součásti dějin evropského myšlení v širokém teologickém, politickém a kulturním kontextu.


Prezentace: středa 25. 11. 2009, 14:00, zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská ul. (1. patro)


FERGUNNA II. Dějiny židovské komunity v česko-saském prostoru (interdisciplinární konference)

Termín konání: 26. 10. 2009 (Žatec - Křížova vila)

Kooperace: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci


PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.,

koordinátor Collegia Europaea


Mezinárodní vědecká konference (In)Tolerance v evropských dějinách


Collegium Europaeum upořádalo dne 18. června v sídle Úřadu vlády mezinárodní vědeckou konferenci (In)Tolerance v evropských dějinách. Konference se konala pod záštitou premiéra ing. Jana Fišera a zahájilo jí projevem ministr vlády pro lidská práva a národnostní menšiny pan Michael Kocáb. Úvodní přednášku pronesl prof. Tomáš Halík. Následovaly přednášky domácích i zahraničních odborníků týkající se otázek tolerance v nejširším smyslu. Součástí konference byla jednodenní výstava originálu Rudolfova Majestátu, který laskavě zapůjčil Národní archiv ČR.


Collegium Europaeum děkuje rovněž FF UK, FLÚ AV a Úřadu vlády za mnohostrannou podporu při pořádání této konference


Odkaz v rámci webu FOTOGALERIE Z KONFERENCE O INTOLERANCI
Konference o (In)Toleranci a Výstava Rudolfova majestátu


Program konference Dokument ke stáhnutĂ­  PDF

Pozvánka na výstavu Rudolfova majestátu Dokument ke stáhnutĂ­  PDF

Tisková zpráva Dokument ke stáhnutĂ­  DOC


Dolnorakouská zemská výstava 2009


Koordinátor Collegia Europaea Dr. Albert Kubišta se spolupodílel na koncepci i expozici české části Dolnorakouské zemské výstavy 2009. Výstava mapuje život na česko-moravsko-rakouské hranici v průběhu staletí.


ExternĂ­ odkaz  Dolnorakouská zemská výstava 2009Jednání o vstupu Collegia Europaea do „International Federation of Institutes of East-Central Europe“ v Lublinu


Ve dnech 13. až 15. listopadu 2008 se Dr. Petr Hlaváček, koordinátor Collegia Europaea,  ve Varšavě aktivně zúčastnil mezinárodní konference „Poland and East-Central Europe in the community of Europe“. Při této příležitosti jednal s prof. Jerzym Kłoczowskim, ředitelem IEŚW (Institute of East-Central Europe) v Lublinu, který je zároveň prezidentem „International Federation of Institutes of East-Central Europe“, o vstupu Collegia Europaea do zmíněné Federace. Formálně se tak stane na počátku roku 2009. Collegium Europaeum se bude podílet na transformaci Federace a přípravě společných projektů, podporovaných Mezinárodním visegrádským fondem.

Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 13:13

 


Podpořili nás

  


 
 


 

Česko - polské forum

 


  


  


  


  


  


  


Poslední aktualizace 5.10 2023 12:21, Webmaster - Email : Ota.Pavlicek@ff.cuni.cz