Aktuálně
Archiv aktualit 2008-2011
Archiv aktualit 2011-2012
Collegium Europaeum
Kontakt
Projekty
Seminář CE
Konference a přednášky
Publikace
Kooperace
English version
 
 

Harmonogram 2016

Konference & přednášky

• prof. Pavel Vlček (ÚDU AV ČR): „Luteránská sakrální architektura v předbělohorských Čechách“, Praha (Akademické konferenční centrum): 17. 2. 2016 (přednáška ve spolupráci s Lutherovou společností).


• Symposium „Jeroným Pražský 1416–2016“, Praha: 5/2016.


• 12. mezinárodní sympozium „The Bohemian Reformation and Religious Practice“, Praha (Akademické konferenční centrum): 15.-17. 6. 2016.


• prof. Lubomír Žák (Pontificia Università Lateranense): „Martin Luther – katolický pohled“, Praha (Akademické konferenční centrum): 10. 11. 2016 (přednáška ve spolupráci s Lutherovou společností).


• prof. Miloš Řezník (Deutsches Historisches Institut Warschau): „Formování národních identit ve východní Evropě“ (The Prague Lecture on Europe IV.), Praha: Akademické konferenční centrum (bude upřesněno).


• Seminář Collegia Europaea (interdisciplinární seminář pro doktorandy): podzim 2016 (bude upřesněno).


Publikace

• The Bohemian Reformation and Religious Practice 10 (Filosofický časopis – Special Issue 2). Ed. Zdeněk V. David – David R. Holeton, Prague: Filosofia, 2015 (2/2016).


• Via media. Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin. K poctě Zdeňka V. Davida (Europaeana Pragensia 8). Ed. Petr Hlaváček, Praha: FF UK & Filosofia (6/2016).


• Václav Bělohradský, Štefan Füle, Petr Hlaváček, Jiří Pehe, Michael Romancov, Martin C. Putna, Radek Špicar et al., Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností, Praha: FF UK (9/2016).


• Fenomén františkánství v interakci s „jinakostí“ (Europaeana Pragensia 9 – Historia Franciscana VI.). Ed. Petr Hlaváček, Praha: FF UK & Filosofia (10/2016).


• Milan Zelený: Augustin Herrman, první Čech v Americe. Příběh českého exulanta, který stál u zrodu New Yorku (Europaeana Pragensia 10), Praha: FF UK & Filosofia (10-11/2016).


• Petr Hlaváček – Pavel Kotau, Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruský intelektuální exil v Československu 1918–1945, Praha: FF UK (11/2016).


• VERTIGO. Revue pro evropskou debatu, Praha: Academia (č. 1 – bude upřesněno).


Výstavy

• Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruský intelektuální exil v Československu 1918–1945 (autoři: Petr Hlaváček – Pavel Kotau), Praha: FF UK (10-11/2016).

Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

19.leden 2016 16:56

 


Podpořili nás

  


Podpořili nás

 
 


Podpořili nás

 

Česko - polské forum

 


Podpořili nás

  


Podpořili nás

  


Podpořili nás

  


Podpořili nás

  


Podpořili nás

  


Podpořili nás

  


Poslední aktualizace 15.06 2018 12:25, Webmaster - Email : Ota.Pavlicek@ff.cuni.cz