Aktuálně
Archiv aktualit 2008-2011
Archiv aktualit 2011-2012
Harmonogram 2016
Collegium Europaeum
Kontakt
Projekty
Revue Vertigo
Seminář CE
Konference a přednášky
Publikace
Kooperace
English version
 

Symposium Jeroným Pražský (†1416) - první český filosof?

Srdeně zveme na symposium


Jeroným Pražský (†1416) - první český filosof?

Myšlení a dva životy středověkého intelektuála a mučedníka české reformace


Termín: úterý 24. května 2016, 9h00

Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1 - Staré Město

Program Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Abstrakty Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Kontakt: Mail 


Prof. Christopher Boyd Brown v Praze

Collegium Europaeum a Lutherova společnost Vás srdečně zvou na přednášku prof. Christophera Boyd Browna nazvanou


"Deus Ludens - Hrající si Bůh v luterské teologii"


Termín: čtvrtek 28. dubna 2016, 18:00

Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1 - Staré Město

Plakát a další informace Dokument ke stáhnutĂ­ zde.



The Bohemian Reformation and Religious Practice 10

Vyšel 10. svazek ediční řady The Bohemian Reformation and Religious Practice věnovaný osobnosti Jana Husa u příležitosti 600. výročí jeho mučednické smrti.

Publikaci můžete zakoupit ExternĂ­ odkaz zde.


Prof. PhDr. Pavel Vlček (ÚDU AV ČR): Luteránská sakrální architektura v předbělohorských Čechách

Collegium Europaeum a Lutherova společnost Vás srdečně zvou na veřejnou přednášku


prof. PhDr. Pavla Vlčka (ÚDU AV ČR)


Luteránská sakrální architektura v předbělohorských Čechách


Termín: středa 17. února 2016, 18hod


Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1-Staré Město


Plakát a další informace Dokument ke stáhnutĂ­ zde.



Připravujeme: vyjde 10. svazek ediční řady BRRP

V únoru 2016 vyjde nový svazek naší ediční řady "The Bohemian Reformation and Religious Practice" mapující fenomén české reformace v širokém interdisciplinárním kontextu, a sice opět jako zvláštní číslo Filosofického časopisu.


Dokument ke stáhnutĂ­ OBÁLKA

Nešťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945

Kniha (Ne)štastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945 vznikla na základě stejnojmenné výstavy uspořádané na FF UK u příležitosti rozporuplného 70. výročí přesunu této ukrajinské vzdělávací instituce z Prahy do Mnichova. Prostřednictvím biogramu jejích profesorů a docentů, často vynikajících ukrajinských vědců a intelektuálů, by chtěla pražské akademické obci, širší české veřejnosti a zdejší ukrajinské komunitě připomenout světla i stíny osudu ukrajinského exilu v turbulencích první poloviny 20. století a jeho přínos české i evropské vědě a kultuře. Budiž to v časech, kdy současná Ukrajina usiluje před očima Evropy o udržení demokracie a svobody, bojujíc nadto o svou státní samostatnost a mezinárodní svéprávnost, považováno za symbolické pootevření jedné z kapitol mnohovrstevnaté historie česko-ukrajinských vztahů.


Knihu lze získat ExternĂ­ odkaz  ZDE.



Pozvánka na vernisáž výstavy (Ne)šťastná Ukrajina

Srdečně zveme na vernisáž výstavy (Ne)šťastná Ukrajina: Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945.


Datum: 2. listopad 2015, 16h00

Místo: vestibul hlavní budovy FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1




CENDARI Summer School: Researching Medieval Culture in a Digital Environment

Collegium Europaeum spolupořádá v termínu 20.-24. července 2015 letní školu CENDARI věnovanou využití digital humanities v medievistice.


V současné době již bylo vybráno 25 účastníků z více než šedesáti uchazečů a kapacita letní školy je tedy naplněna. Další přihlášky bohužel nejsou možné.




ČESKO ZA STO LET

Knihovna Václava Havla vydala originální knihu Česko za sto let, na níž se svým esejem podílel i koordinátor Collegia Europaea doc. Petr Hlaváček.

Bližší informace naleznete ExternĂ­ odkaz ZDE.



Čtrnáct svatých Pomocníků

Petr Hlaváček vydává svou habilitační práci Čtrnáct svatých pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi.


Bližší informace naleznete ExternĂ­ odkaz ZDE.


Jedním z dosud málo reflektovaných fenoménů pozdního středověku je kult Čtrnácti sv. Pomocníků, který výrazně ovlivňoval přinejmenším středoevropské spirituální klima 13. až 16. století. Kult zpočátku variabilní světecké skupiny, složené převážně ze starokřesťanských světců a světic, se od 14. století intenzivně šířil ze svého centra mezi Kremží, Pasovem, Řeznem a Brixenem do dalších rakouských, bavorských a franckých oblastí. Své definitivní ukotvení získal na základě údajných zjevení Dítěte Ježíše a Čtrnácti sv. Pomocníků, k nimž došlo v letech 1445/1446 na území cisterciáckého opatství Langheim v Horních Francích v bamberské diecézi. Od tohoto okamžiku, kdy se také zrodilo slavné poutní místo Vierzehnheiligen, se kult rychle šířil všemi směry, takže na začátku evropských reformací se vyskytoval v rozsáhlé oblasti od Dánska po Itálii a od Francie po Uhry. Navíc výrazněji než jiné obdobné kulty vzbuzoval zájem společenských elit, včetně těch aristokratických a intelektuálních. Práce se zabývá jak vznikem, tak šířením kultu Čtrnácti sv. Pomocníků, jakož i analýzou fungování hlavních poutních center kultu v Horních Francích a Durynsku, ale i v severozápadočeské Kadani, podporované aristokratickým rodem Hasištejnských z Lobkowicz. Samostatná kapitola je věnována expanzi kultu do dalších regionů Evropy, zejména pak výběru artefaktů reprezentujících zmíněnou christocentrickou dimenzi tohoto fenoménu. Monografie je koncipována jako interdisciplinární, s širokým využitím literárního a ikonografického materiálu z širší střední Evropy.


PROČ JSME ZÁPAD? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností



Podrobný program a další informace Dokument ke stáhnutĂ­ zde.



FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER V KADANI

Collegium Europaeum, Město Kadaň a Česká provincie bratří františkánů

Vás srdečně zvou na interdisciplinární kolokvium


FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER V KADANI

jako evropské ohnisko kulturního a technologického transferu


Termín: úterý 12. května 2015, 10:00 – 15:00

Místo konání: refektář františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné

Jungmannovo nám., Praha – Nové Město

Pozvánka Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Program Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Kontakt: doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (ExternĂ­ odkaz petr.hlavacek@ff.cuni.cz)



Přednáška prof. dr. Zénona Kaluzy

Collegium Europaeum Vás srdečně zve na přednášku, kterou v rámci Česko-francouzského historického semináře ÚČD FF UK u příležitosti udělení Čestné oborové medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách prosloví Dr. Zénon Kaluza (Directeur de recherche retraité, CNRS Paris).


L’usage de quelques sources philosophiques et rhétoriques dans la construction de la Chronica Polonorum (avant 1208) de Vincent Kadlubek

L’identification des sources philosophiques et rhétoriques de la Chronique polonaise de Vincent a permis de trouver le modèle littéraire des livres I à III, de décrire avec précision certains traits de la narration des fables, de comprendre mieux quelques portraits de princes. Dans sa Chronique Vincent s’est servi de Platon (Timée latin), de quelques textes de la logica nova (Topica, Sophistici elenchi), de la Rhétorique à Hérennius, de Sénèque (Lettres morales) et de Boèce (Consolation, De topicis differentiis). Le rapport de Vincent avec le paganisme mérite une mention spéciale.


Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna od 9h30 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, 110 00, Praha 1

Dokument ke stáhnutĂ­ Plakátek ke stažení

Kontakt: Mail 

A Companion to Jan Hus

U příležitosti 600. let od upálení Jana Husa v Kostnici právě vychází kniha A Companion to Jan Hus, eds. František Šmahel, Ota Pavlíček, Leiden-Boston: Brill 2015, 447 stran.


ExternĂ­ odkaz Odkaz na více informací




Přednáška Zdeňka Davida o utrakvistické církvi

Zdeněk V. David, Ph.D.

Integrita církve podobojí a problém novoutrakvismu


Po absolvování Harvardovy univerzity (1960) přednášel ruské a východoevropské dějiny na University of Michigan v Ann Arbor a na Princetonu. V letech 1974–2002 byl knihovníkem ve washingtonském Woodrow Wilson International Center for Scholars, kde aktuálně působí jako vědecký pracovník. Od roku 1996 je spoluorganizátorem pražských sympozi „Bohemian Reformation and Religious Practice“. Zaměřuje se na problematiku české reformace a české intelektuální dějiny. Značnou pozornost vzbudila jeho kniha „Nalezení střední cesty. Liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi“ (české vydání: 2012).

---

Přednáška polemizuje s rozšířeným názorem, že po roce 1517 tíhla česká utrakvistická církev „neodolatelně“ k přijetí reformačních vzorců reprezentovaných především luterstvím. Tento údajný fenomén byl před sto lety označen jako tzv. novoutrakvismus. Referent se pokusí na základě svého rozsáhlého výzkumu ukázat, že církev podobojí udržovala střední cestu mezi Wittenbergem a Římem, přičemž ji charakterizovala svobodomyslnost a konfesní snášenlivost. V mnohém se tak stala středoevropským předobrazem anglikanismu i pozdějšího liberálního katolictví.


Úterý 10. března 2015 v 18 hod.

Akademické konferenční centrum Akademie věd ČR

Husova 4a, Praha 1 – Staré Město


Dokument ke stáhnutĂ­ Plakát



Knižní prezentace: Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept / Čtrnáct mučedníků pražských

Collegium Europaeum ve spolupráci s Českou františkánskou provincií a Rakouským kulturním fórem Vás zve na prezentaci nových knih z ediční řady Europaeana Pragensia:


Johann P. Arnason, Petr Hlaváček, Stefan Troebst et al., Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept (EP 7), Praha 2015.


Petr R. Beneš, Petr Hlaváček, Tomáš Sterneck et al.Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. (EP6), Praha 2014.


Termín a místo konání: úterý 24. února 2015, 17hod, Františkánský klášter Panny Marie Sněžné (refektář), Jungmannovo nám. 18, Praha 1 – Nové Město



Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka v PDF

Mail 



Tadeáš Hájek z Hájku a jeho místo v evropské vědě 16. století

Dovolujeme si Vás pozvat na třináctou přednášku cyklu Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi.


Název přednášky: Tadeáš Hájek z Hájku a jeho místo v evropské vědě 16. století

Přednášející: RNDr. Josef Smolka, CSc.

Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1 ExternĂ­ odkaz www.akc-avcr.cz

Datum a čas konání: 26. listopadu 2014, 17h00


Thaddaeus Hagecius († 1600), astronom, botanik a lékař. Patřil mezi evropskou vědeckou elitu druhé poloviny 16. století, kam se zařadil svými astronomickými spisy (zejm. Dialexis de novae et prius incognitae stellae apparitione, 1574) a také překladem herbáře Pietra Andrea Matthioliho z latiny do češtiny. K jeho zásluhám mimo jiné patří, že byl do Prahy ke dvoru císaře Rudolfa II. pozván Tycho Brahe. Cílem přednášky je upozornit na omyly, které dodnes přežívají v životopisných zpracováních známého přírodovědce, seznámit veřejnost s novými výsledky bádání a zejména vyzvednout Hájkovy zahraniční kontakty. Za jeho působení v Čechách se pražská univerzita stala součástí široké mezinárodní učenecké sítě.


Kontakt: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.,COLLEGIUM EUROPAEUM, Jindřišská 27, Praha 1, Tel.: 737325560, ExternĂ­ odkaz jaroslava.hausenblasova@ff.cuni.cz

Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka ke stažení.



Veřejná přednáška prof. Ivety Radičové

Veřejná přednáška prof. Ivety Radičové


„Krize EU a demokratický regres“


úterý 25. 11. 2014, 17:30, FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1, posluchárna č. 200)


Přednášku zahájí paní děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D.


Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka Mail 




EVROPA !!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989

Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR si Vás dovolují pozvat na (obnovenou) vernisáž výstavy EVROPA!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989.


Datum a místo konání:

středa 1. října 2014

18h00 Evropský dům

Jungmannova 725/24

Praha 1 - Nové Město


Pozvánka Dokument ke stáhnutĂ­ zde.



Martin Luther a Desiderius Erasmus ve sporu o svobodnou vůli

Lutherova společnost a Collegium Europaeum – Výzkumná

skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR

zvou u příležitosti připomínky

497. výročí začátku Lutherovy reformace církve (31. října 1517)

a 531. výročí narození Martina Luthera (10. listopadu 1483)

na přednášku


Martin Luther

a Desiderius Erasmus

ve sporu o svobodnou vůli


kterou prosloví


Dan Török


Doktorand světových dějin na Filozofické fakultě Univerzity

Karlovy, kromě reformačních dějin se zabývá zejména prvotní

církví (např. Klement Římský) a její reflexí v průběhu dějin.

Spor velkého reformátora s "knížetem humanistů" o svobodnou

vůli je jedním z klíčových ideových konfliktů 16. století, v

němž se střetly vůdčí postavy humanistického reformního

proudu a počínající reformace. Přednáška bude koncipována

jako analýza vlastních postojů obou stran, jejich

argumentace, metodologických postupů i vzájemných

neporozumění či styčných bodů.

Středa 3. prosince 2014 v 18 hod.

Akademické konferenční centrum Akademie věd ČR

Husova 4a, Praha 1 – Staré Město

www.luther.cz www.collegium-europaeum.cz

Dokument ke stáhnutĂ­ POZVÁNKA KE STAŽENÍ



Evropská architektura a Čechy v době Rudolfa II. a Albrechta z Valdštejna

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku


Evropská architektura a Čechy v době Rudolfa II. a Albrechta z Valdštejna


kterou přednese


Ing. arch. Petr Uličný (ExternĂ­ odkaz www.vevodstvi.cz).


Datum a místo konání: 20. října 2014, 17. hod. v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1, ExternĂ­ odkaz www.akc-avcr.cz

Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka v PDF.


Stavební aktivity císaře Rudolfa II. a vojevůdce Albrechta z Valdštejna – stejně jako některých dalších osobností přelomu 16. a 17. století – spojuje vysoká kvalita. Tento fenomén je třeba představit na pozadí skutečnosti, že vzhledem k inspiračním zdrojům renesanční architektury nacházejících se v Itálii představovaly české země přirozeně okrajovou oblast. To s sebou přinášelo střetávání stylů různých italských center, ale také jejich setkávání s místní tradicí gotických staveb formovaných mimo jiné středoevropským klimatem. Perifernost a charakteristické míšení slohů dalo však vznik také stavbám vyznačujících se formami, které by naopak v Itálii kvůli pevně ustanovenému modu bylo obtížné provést. Díky tomu se v Praze v době Albrechta z Valdštejna objevují některé barokní prvky dříve nebo současně s jejich prvními realizacemi v Itálii. Pro některé typy staveb provedených za Rudolfa II. je dokonce obtížné hledat vzory realizované v Itálii. Česká architektura vzniklá v letech 1570–1640 tak představuje velice bohatý, různorodý a v rámci evropských kulturních center ojedinělý fenomén, který si zaslouží zvláštní pozornost.


Kontakt: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D, COLLEGIUM EUROPAEUM, Jindřišská 27, Praha 1, Tel.: 737325560, jaroslava.hausenblasova@ff.cuni.cz


Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918-1989

Před dvěma sty lety se Češi začali vědomě proměňovat v moderní politický národ. Během evoluce roku 1848 znělo také v Praze ono heslo "Celá Evropa na nás hledí!", dosvědčující, že se vznikající české politické elity považovaly za autonomního aktéra celoevropského dění. Tento proces později vyústil v plné obnovení české státnosti ve formě republikánského Československa. Následné dynamické třicetiletí 1918-1948 pak představovalo klíčovou epochu sebereflexe českých politických, intelektuálních a kulturních elit ve vztahu k Evropě i oné geopolitické dichotomii Západ-Východ. Kniha Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918-1989, vycházející u příležitosti 10. výročí členství České republiky v Evropské unii, poukazuje prostřednictvím myšlenek známých i opomíjených osobností na skutečnost, že reflexe evropanství představovala vždy nedílnou součást mnohovrstevnaté české existence.


Novou knihu Petra Hlaváčka je možné zakoupit ExternĂ­ odkaz zde.

Obálka ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.





Mezinárodní symposium The Bohemian Reformation and Religious Practice XI

Collegium Europaeum pořádá již jedenáctý ročník mezinárodního interdisciplinárního symposia, věnovaného fenoménu české reformace 14. až 17. století v evropském náboženském, politickém a kulturním kontextu. Tento ročník symposia se zaměřuje zejména na osobnost a dílo Jana Husa, od jehož smrti v příštím roce uplyne 600 let. Informace o dřívějších konferencích ExternĂ­ odkaz zde.


Termín: 18.-20. června 2014

Místo a termín: Akademické konferenční centrum, Jilská 1 / Husova 4, Praha 1-Staré Město

Kontakt: Mail 

Dokument ke stáhnutĂ­ Program Dokument ke stáhnutĂ­ Abstrakty



Georg Tectander (1581–1614) z Jablonného v Podještědí do Persie a zpět (1609)


Kvůli nemoci je přednáška zrušena.


Dovolujeme si Vás pozvat na jedenáctou přednášku cyklu Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi.


Název přednášky: Georg Tectander (1581–1614) z Jablonného v Podještědí do Persie a zpět (1609)

Přednášející: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. Technická Univerzita Liberec

Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, ExternĂ­ odkaz www.akc-avcr.cz

Datum a čas konání: 17. června 2014, 17. hod.


Georg Tectander (Zimmermann) pocházel z německé protestantské rodiny z Jablonného v Podještědí. Víme o něm jen to, že studoval na gymnáziu v Žitavě a na univerzitě v Lipsku. Není jasné, jak se dostal jako sekretář do poselstva Istvána Kakase, diplomata ve službách císaře Rudolfa II., pověřeného jednat v roce 1602 s perským šáhem. Během cesty do Persie však téměř všichni členové poselstva zemřeli a k perskému panovníkovi dorazil jen Tectander. Do Čech se vrátil až roku 1605 a poté se usadil v Budyšíně, kde působil jako úředník a kde také roku 1614 zemřel. Tectander vytvořil cestopis jako vzpomínku na diplomatickou misi s popisem cizích zemí už v roce 1605, text však vyšel prvně v Lipsku až 1608. Následovala vydání v letech 1609 a 1610. V moderní době se edice v němčině a překlady v angličtině, francouzštině a ruštině objevily ještě v 19. století. Pozornost v českém prostředí tomuto severočeskému cestovateli věnovali pouze Josef Polišenský a Simona Binková ukázkou z německé verze „Iter Persicum" (1609) v antologii Česká touha cestovatelská. České vydání cestopisu dosud schází a ani badatelsky není Tectanderova cesta objasněna. Přednáška se proto soustředí na otázky, které bude užitečné položit si před českým vydáním uvedeného cestopisu.


Kontakt: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.,COLLEGIUM EUROPAEUM, Jindřišská 27, Praha 1, Tel.: 737325560, ExternĂ­ odkaz jaroslava.hausenblasova@ff.cuni.cz

Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka ke stažení.



ČESKÉ VIZE EVROPY?

Prezentace knihy a debata

Termín: úterý 20. 5. 2014, 17h00

Místo konání: Literární kavárna Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

Účast avizovali vedle editora Petra Hlaváčka též Lenka Rovná, Stanislav Komárek, Roman Joch, Lída Rakušanová, Martin Potůček, Kateřina Bocianová, Jana Šilerová nebo Ivo Šlosarčík a Karel Holomek.

Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka ke stažení


Rok 1989 - interdisciplinární seminář pro studenty FF UK

Collegium Europaeum pokračuje v  interdisciplinárních seminářích pro studenty postgraduálního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Seminární sezení se budou soustředit na různé aspekty přechodu od socialistické diktatury v liberální demokracii i aktuálního sporu o výklad minulosti a paměti minulého režimu.


Semináře se uskuteční v Akademickém konferenčním centru, Husova 4, Praha 1 vždy od 16:00


Účast potvrďte na e-mail: ExternĂ­ odkaz dusan.radovanovic@ff.cuni.cz


Program Dokument ke stáhnutĂ­ PDF:


pondělí 12. května 2014 od 16:00

Rok 1989 – změny a možnosti vývoje

Doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. – právník, politolog, disident, první polistopadový premiér a bývalý předseda senátu ČR

doporučená literatura: Pithart, Petr, Devětaosmdesátý, Praha 2009


pondělí 19. května 2014 od 16:00

Disent a jeho role v polistopadové politice

PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.  - historik, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd.

doporučená literatura: Kopeček, Suk a kol. Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v ČR po roce 1989, Praha 2011


pondělí 16. června 2014 od 16:00

Paměť komunismu a spor o minulost

Dr. Muriel Blaive – francouzská historička, kandidátka na ředitelku ÚSTR, Ludwig Boltzmann Institute (Wien)

doporučená literatura: Blaive, M., Molden,B, Hranice probíhají vodním tokem: odrazy historie ve vnímání obyvatel Gmündu a Českých Velenic, Brno 2009


Athanasius Kircher (1602–1680) a jeho kontakty v českých zemích

Dovolujeme si Vás pozvat na desátou přednášku cyklu Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi.


Název přednášky: Athanasius Kircher (1602–1680) a jeho kontakty v českých zemích

Přednášející: Mgr. Iva Lelková, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR

Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, ExternĂ­ odkaz www.akc-avcr.cz

Datum a čas konání: 20. května 2014, 17. hod.


„Poslední muž, který věděl všechno“ nebo „římské orákulum“ jsou přívlastky, kterými bývá charakterizován polyhistor a jezuita původem z německé Geisy, který strávil většinu svého života v Římě. Tam také sepsal více než 30 děl zabývajících se magnetismem, hudbou, teorií světla, kosmologií, geologií, egyptologií, sinologií a dalšími obory. Kircher vytvořil díky svému členství v jezuitském řádu, osobním kontaktům i geograficky a kulturně centrální poloze Říma rozsáhlou korespondenční síť, pomocí níž získával informace z tak vzdálených oblastí jako Peru nebo Ágra, navazoval kontakty s předními učenci své doby, získával mocné patrony mezi knížaty i císaři a distribuoval své spisy. Dodnes se dochovalo asi 2600 dopisů, mezi nimiž tvoří významnou položku listy adresované do Vídně a do Prahy. K jeho častým korespondentům  patřil zejména Jan Marek Marci a také zemský místodržící Bernard Ignác Martinic. Přednáška se pokusí nastínit obsah a formu Kircherových kontaktů s korespondenty z českých zemí a zároveň alespoň hypoteticky zdůvodnit, čím byl Kircher pro tuto oblast tak přitažlivý.


Kontakt: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.,COLLEGIUM EUROPAEUM, Jindřišská 27, Praha 1, Tel.: 737325560, ExternĂ­ odkaz jaroslava.hausenblasova@ff.cuni.cz

Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka ke stažení.

Kniha České vize Evropy

Nakladatelství Academia vydalo u příležitosti 10. výročí členství ČR v EU knihu České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě, jejímž editorem a spoluautorem je Dr. Petr Hlaváček, koordinátor Collegia Europaea.


Další informace ExternĂ­ odkaz zde.


První prezentace knihy se uskuteční 28. 4. 2014 v Poslanecké sněmovně PČR, a to v rámci konference Evropská unie, Česko a Slovensko: společná bezpečnostní budoucnost.

Program konference Dokument ke stáhnutĂ­ zde.




Jan Opsimathes: (cca 1568 – po 1620) intelektuál mezi kalvínskou Evropou a českými zeměmi

Dovolujeme si Vás pozvat na devátou přednášku cyklu Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi.


Název přednášky: Jan Opsimathes: (cca 1568 – po 1620) intelektuál mezi kalvínskou Evropou a českými zeměmi

Přednášející: PhDr. Antonín Kostlán, CSc., Kabinet dějin vědy ÚSD AV ČR

Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, ExternĂ­ odkaz www.akc-avcr.cz

Datum a čas konání: 22. dubna 2014, 17. hod.


Moravský rodák Jan Opsimathes (vlastním jménem Morkovský či Mrkvička) na sebe poutá zájem historiků především jako tvůrce rozsáhlého alba amicorum, které je nejen dokladem jeho působení jako preceptora aristokratické a měšťanské mládeže, ale zároveň i detailně mapuje kontakty ideových a mocenských představitelů kalvínské Evropy s českým a moravským prostředím. Vedle toho byl Opsimathes činný i jako vytrvalý propagátor kalvínských postojů a vydavatel řady prokalvínsky orientovaných tisků; mezi nimi má ústřední místo jeho vydání Strejcova překladu Kalvínových Institucí z let 1612–1617. Starší bádání již provedlo analýzu jeho českých tisků, novější výzkumy však ukazují, že jeho vydavatelská činnost se neobracela jen do českého prostředí, ale paralelně využívala i němčiny a dalších jazyků. Pro svou vyhraněnou věroučnou orientaci byl Opsimathes všeobecně považován v české předbělohorské společnosti za náboženského extremistu a odstup od něj si představitelé stavovské obce udržovali i po zvolení Fridricha Falckého za českého krále. Po bitvě na Bílé hoře tato výrazná postava mizí na pozadí první velké exilové vlny z našeho dohledu.


Kontakt: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.,COLLEGIUM EUROPAEUM, Jindřišská 27, Praha 1, Tel.: 737325560, ExternĂ­ odkaz jaroslava.hausenblasova@ff.cuni.cz

Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka ke stažení.



Franz Pubitschka S.I. (1722–1807), historik mezi Prahou, Vídní a Lipskem

Dovolujeme si Vás pozvat na osmou přednášku cyklu Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi.


Název přednášky: Franz Pubitschka S.I. (1722–1807), historik mezi Prahou, Vídní a Lipskem

Přednášející: PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D., Univerzita Hradec Králové

Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, ExternĂ­ odkaz www.akc-avcr.cz

Datum a čas konání: 18. března 2014, 17. hod


Franz Pubitschka (1722–1807) je chronologicky druhým významným historikem pocházejícím z Chomutova – po Andreasi Augustinovi Fiedlerovi. Jeho osobnost je zajímavá nejen z perspektivy dějin českých zemí, s nimiž spojil svůj dlouhý život, ale také z evropského pohledu. I když nepatřil k soudobému výkvětu communitatis eruditorum, přesto sehrál významnou roli svojí učenecko-politickou komunikací s knížetem Josefem Alexanderem Jabłonowským (1711–1777). Tento polský magnát a mecenáš založil roku 1769 v Lipsku společnost na podporu věd, působící pod jménem Societas Jablonoviana, a chtěl svůj vliv rozšířit i do Prahy. Jako prostředníka si vybral právě Pubitschku, tehdy již známého svojí latinsky psanou prací o slovanských počátcích českých zemí, která se dočkala ve Vídni druhého vydání. Sledování mimočeských přesahů F. Pubitschky, tohoto barokního historika ve století rozumu, je vlastní náplní přednášky.


Kontakt: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.,COLLEGIUM EUROPAEUM, Jindřišská 27, Praha 1, Tel.: 737325560, ExternĂ­ odkaz jaroslava.hausenblasova@ff.cuni.cz

Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka ke stažení.

Prof. Dr. Christoph Boyd Brown (Boston University, USA): Zpívání evangelia: Reformace v Jáchymově

Dovolujeme si Vás pozvat na další společnou přednášku Collegia Europaea a Lutherovy společnosti!


Název přednášky: Zpívání evangelia: Reformace v Jáchymově (anglicky, bude tlumočeno do češtiny)

Přednášející: Prof. Dr. Christoph Boyd Brown (Boston University, USA)

Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, ExternĂ­ odkaz www.akc-avcr.cz

Datum a čas konání: čtvrtek 13. února 2014, 18 hod

Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka ke stažení


Kolokvium Dies bibliographicus IV

V pátek 28. února 2014 se uskuteční čtvrté recenzní kolokvium Dies Bibliographicus. Kolokvium se bude konat v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR (1. patro), Jilská 1, Praha 1.


Organizace: Collegium Europaeum FF UK a FLÚ AV ČR, Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR


Kontakt: Mail 


Dokument ke stáhnutĂ­  Program ke stažení


Cyklus přednášek "Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi"

Collegium Europaeum pořádá i v letním semestru 2014 přednáškový cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi.


Garant: Mail 


Dokument ke stáhnutĂ­ Program ke stažení.


NOVÁ PUBLIKACE: Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417-1622

Petr Hlaváček – Jaroslava Hausenblasová – Zdeněk Mužík – Ota Pavlíček

Praha (Togga & FF UK) 2013

ExternĂ­ odkaz Knihu lze zakoupit zde


JIŘÍ HOLÍK: Od jezuity a dominikána k evangelickému pastorovi a slavnému zahradníkovi

Dovolujeme si Vás pozvat na sedmou přednášku cyklu Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi.


Název přednášky: JIŘÍ HOLÍK: Od jezuity a dominikána k evangelickému pastorovi a slavnému zahradníkovi

Přednášející: Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Ústav archivnictví a PVH FF JU)

Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, ExternĂ­ odkaz www.akc-avcr.cz

Datum a čas konání: 12. prosince 2013, 18h00


Pobělohorské období dějin českých zemí bylo významně poznamenáno dvěma fenomény – rekatolizací a emigrací. Oba spojuje bezesporu zajímavá osobnost Jiřího Holíka (1635–1700/1710?), zprvu nedobrovolného člena jezuitského a posléze dominikánského řádu a od roku 1666 exulanta, který se snažil nalézt uplatnění jako protestantský kazatel. Nakonec proslul svými zahradnickými spisy, díky nimž se stal nadlouho uznávaným odborníkem v oblasti pomologie. Jeho osudy jej zavedly z Čech do Žitavy, Wittenberka a přes další saská a říšská území do Švédska a Livonska. Přednáška se zaměří na Holíkovu cestu soukolím vztahů a událostí druhé poloviny 17. století a zejména na sledování jeho snah o vybudování sítě kontaktů s různými významnými osobnostmi tehdejší protestantské Evropy.


Kontakt: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.,COLLEGIUM EUROPAEUM, Jindřišská 27, Praha 1, Tel.: 737325560, ExternĂ­ odkaz jaroslava.hausenblasova@ff.cuni.cz

Dokument ke stáhnutĂ­ Pozávnka ke stažení.



JOHANNES KEPLER a jeho styky s Galileem Galileim

Dovolujeme si Vás pozvat na šestou přednášku cyklu Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi.


Název přednášky: JOHANNES KEPLER a jeho styky s Galileem Galileim

Přednášející: PhDr. Alena Hadravová, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) a Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)

Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, ExternĂ­ odkaz www.akc-avcr.cz

Datum a čas konání: 21. listopadu 2013, 17:00


V době vzrůstajících konfesních sporů v celé Evropě nalezl Johannes Kepler (1571–1630) útočiště pro svou práci na pražském dvoře Rudolfa II. Keplerovo dílo a korespondence odráží jeho vnímavost k místnímu prostředí a svědčí zároveň o četných stycích s intelektuály působícími v Praze i v zahraničí. V literatuře byla věnována velká pozornost především jeho komplikovaným vztahům s Tychonem Brahe. Neméně zajímavé jsou však také Keplerovy styky s Galileem Galileim (1564–1642). Vzájemné vztahy těchto dvou dominantních osobností raně novověké vědy se projevují v Keplerově spise Rozprava s Galileiho Hvězdným poslem, na jehož rozbor bude přednáška zaměřena.


Kontakt: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.,COLLEGIUM EUROPAEUM, Jindřišská 27, Praha 1, Tel.: 737325560, ExternĂ­ odkaz jaroslava.hausenblasova@ff.cuni.cz

Dokument ke stáhnutĂ­ Pozávnka ke stažení.


Kniha Verdrängte Elite právě vyšla!


Nakladatelství Hartung Gorre v Kostnici vydalo koncem října 2013 německou verzi knihy Vytěsněná elita (2012) od Petra Hlaváčka a Dušana Radovanoviče z Collegia Europaea. Publikace Verdrängte Elite. Aus dem Gedächtnis verbannte Gelehrte der Deutschen Universität in Prag, kterou přeložil Pavel Chabr, připomíná tragické osudy židovských učenců v době holocaustu za 2. světové války.



Přednáška „Agenda česká z roku 1581“

Collegium Europaeum a Lutherova společnost Vás zvou na další společnou přednášku!

Název přednášky: Agenda česká z roku 1581 aneb luterská liturgie v lidové řeči

Přednášející: Dipl.-Theol. Matthias Thiele (Kassel, SRN).

Místo konání: FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, přednáškový sál č. 18 (přízemí)

Datum a čas konání: úterý 5. listopadu 2013, 18:00

Kontakt: PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (ExternĂ­ odkaz petr.hlavacek@ff.cuni.cz)

Pozvánka Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Jan Blahoslav mezi intelektuálním zájmem a církevní politikou v prostoru střední Evropy

Dovolujeme si Vás pozvat na pátou přednášku cyklu Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi.


Název přednášky: Jan Blahoslav mezi intelektuálním zájmem a církevní politikou v prostoru střední Evropy

Přednášející: Mgr. Jiří Just, Th.D. (FLÚ AV ČR)

Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, ExternĂ­ odkaz www.akc-avcr.cz

Datum a čas konání: 22. října 2013, 17. hod.


Jan Blahoslav (1523–1571) bývá v české protestantské historiografii oceňován jako jedna z nej-významnějších postav Jednoty bratrské a jako předchůdce Jana Amose Komenského. Ačkoliv jejich dílo vyrůstalo ve zcela rozdílném kontextu, nesou projevy obou osob společné rysy. Jan Blahoslav je podobně jako Komenský příkladem polyhistora, který byl ve svém intelektuálním rozletu omezován výkonem svého duchovního úřadu. Blahoslavovo dílo však ve srovnání s tvorbou Komenského vykazuje větší kompaktnost s konfesním prostředím, na jehož pozadí vzniklo, a Blahoslav sám své intelektuální zájmy dokázal více podřídit praktickým potřebám církevní instituce, s níž byl podobně jako Komenský (nejen) výkonem biskupského úřadu spjat. Přednáška se pokusí přiblížit kontext několika charakteristických děl Jana Blahoslava a představit je jako plody niterných i vnějších střetů učence, který své schopnosti nasadil ve prospěch marginálního konfesního společenství.


Kontakt: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.,COLLEGIUM EUROPAEUM, Jindřišská 27, Praha 1, Tel.: 737325560, ExternĂ­ odkaz jaroslava.hausenblasova@ff.cuni.cz


Nepovinný interdisciplinární seminář pro studenty postgraduálního studia FF UK

Collegium Europaeum pokračuje v zimním semestru 2013/2014 v nepovinném interdisciplinárním semináři pro studenty postgraduálního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Seminář je určen k seznámení s vybranými zásadními texty a tématy poslední dekády, které přesahují hranice jednotlivých oborů.


Zájemce žádáme o registraci na adrese garanta semináře.


Program semináře ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Garant: Mail 

Cyklus přednášek "Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi"

Collegium Europaeum pořádá i v zimním semestru 2013/2014 přednáškový cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi.


Program ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Garant: Mail 




Podpořili nás

  


Podpořili nás

 
 


Podpořili nás

 

Česko - polské forum

 


Podpořili nás

  


Podpořili nás

  


Podpořili nás

  


Podpořili nás

  


Podpořili nás

  


Podpořili nás

  


Poslední aktualizace 23.05 2016 21:47, Webmaster - Email : Ota.Pavlicek@ff.cuni.cz